Na jaren zwerven heeft Jongerenvereniging Unitas een nieuw verenigingsgebouw gevonden. Op 3 juli 2018 heeft Stichting Eugeia Fonds een koopcontract ondertekend voor Herenstraat 31. Na de zomer zal Unitas zich vestigen op haar nieuwe stek.

Sinds 2009 heeft Unitas door Wageningen gezworven op zoek naar een locatie om zich te vestigen. Het café aan de Herenstraat kwam naar voren als mogelijk verenigingspand, nadat een poppodium met jongerenvereniging in het oude postkantoor een te groot financieel risico bleek te zijn. Lucas Hoevers, voorzitter van Unitas, geeft aan heel blij te zijn dat Unitas na al die jaren weer een vaste plek heeft gevonden: “Er breekt een nieuw tijdperk voor Unitas aan. Hierin hopen we Wageningen weer veel te kunnen bieden, zowel voor studenten als jongeren.”

Op dit moment geeft Unitas al het merendeel van haar open feesten in de Herenstraat 31. De leden verheugen zich om hun activiteiten, zoals de mensa en ledenavonden, in een eigen gebouw te kunnen organiseren.