2016

Februari 2016

Renovatie sociëteit - Samen met Unitas bereiden we een haalbaarheidsstudie voor van een renovatie van de sociëteit. Voor de korte termijn zetten we de benodigde stappen om het pand ook in de huidige staat volledig in gebruik te kunnen nemen.

Het lijkt misschien vreemd om én een verbouwing noodzakelijk te vinden én het pand zoals het nu is volledig te willen gaan gebruiken. Het verschil zit in de termijnen en typen gebruik.

Een verbouwing is noodzakelijk door achterstallig onderhoud en veranderde (wettelijke) eisen en wensen. Tegelijkertijd staat de vereniging niet stil. Iedere week zijn er activiteiten voor leden, en ook zaken als het plannen voor de algemene introductiedagen van de universiteit in augustus (de AID) lopen gewoon door. Unitas wil graag een AID in een eigen gebouw houden. Dat is beter voor de zichtbaarheid van de vereniging en praktischer. Daarom zijn we bezig alle benodigde vergunningen aan te vragen (horeca, brandveiligheid) en de maatregelen te treffen om aan de voorwaarden te voldoen.

Unitas huist sinds 1 november weer in de oude sociëteit. De vergunningen staan op dit moment alleen kantooractiviteiten, vergaderingen en kleinschalige ledenactiviteiten toe. 

Foto’s

Universiteitblad en -site Resource (opvolger van Wb, WUB en WaHoBla), maakte in januari een fotoreportage in het pand op de berg: http://resource.wageningenur.nl/nl/show/FOTOS-Unitas-terug-naar-Unitas.htm

Voor recenter materiaal is er het digitale fotoalbum van Unitas zelf: https://www.flickr.com/photos/jvunitas/sets/ en de meest recente op: http://www.jvunitas.nl/index.php?action=photos.

Fonds en herdenkingsbijeenkomst voor Jeroen Ensink

Begin januari hebben we tot onze spijt moeten melden dat Jeroen Ensink, bestuur 1996-1997, plotseling was overleden. Hij werd op 29 december 2015 voor zijn huis neergestoken en stierf aan zijn verwondingen. Op het moment van het versturen van dat bericht was er nog niets bekend over de uitvaart van Jeroen.

De crematie heeft inmiddels in kleine kring plaatsgevonden, op zaterdagochtend 6 februari in Londen. ’s Middags was er voor collega’s en vrienden uit Londen een herinneringsdienst bij de London School for Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), Jeroens werkgever. Een groep vrienden van Jeroen uit zijn tijd in Wageningen was hierbij aanwezig.

Op 12 maart vindt in Nederland een herdenkingsbijeenkomst plaats. Wie hier meer informatie over wil, kan contact opnemen met oud-leden Albert Faber (albert.faber@gmail.com) of Willem van Schaik (willem.vanschaik@gmail.com). Een kaartje sturen kan altijd. Het correspondentieadres voor Nadja en Fleur Ensink-Teich, familie en vrienden is: RJH Ensink p/a Postbus 9020, 7200 GZ Zutphen.

Jeroen Ensink Memorial Fund

Graag vragen we ook je aandacht voor het ‘Jeroen Ensink Memorial Fund’ dat ter nagedachtenis aan Jeroen is ingesteld door de London School for Hygiene and Tropical Medicine. Jeroen werkte hier als senior onderzoeker en docent op het gebied van de preventie van infectieziekten door het verbeteren van sanitatie.

Het Jeroen Ensink Memorial Fund gaat beurzen verstrekken aan MSc-studenten uit Zuid-Azië en uit sub-Sahara Afrika, zijn belangrijkste werkgebieden. We nodigen je van harte uit om aan dit goede doel bij te dragen: https://www.justgiving.com/The-Jeroen-Ensink-Memorial-Fund/.

Ook is het mogelijk om bij te dragen aan The Fund for Fleur, het fonds voor de toekomst van Jeroens dochter Fleur, geboren op 18 december 2015: www.paypal.me/FundForFleur.