2014

Oktober 2014

Unitasbestuur onderdak in Volkshuis

Eind september heeft Unitas de dansschool aan de Industrieweg verlaten. Het Unitasbestuur is verhuisd naar het Volkshuis aan de Vergersweg. Voor de post gebruiken ze een postbus: Postbus 361, 6700 AJ Wageningen. Telefoonnummer is gelijk gebleven: 06-20962841.

De leden komen op wisselende plekken bijeen. De wekelijkse kroegavond is op vrijdagavond in Annies, de flatkroeg van Asserpark, en op maandag is de vereniging te vinden in café Daniëls (hoek Vijzelstraat-Salverdaplein) of 't Gat (Herenstraat, natuurlijk).

Alles bij elkaar zit de swung er goed in. Na de AID en VIT zijn er 53 nieuwe leden bij gekomen. Unitas zit qua totaal aantal leden ook in de lift, en ruim boven het kritische minimum van 200 leden: zo'n 260 leden op dit moment.

 

Juni 2014

Streep door vergunning

De Raad van State heeft in april een streep gezet door de vergunning die Unitas van de gemeente had gekregen om zich te kunnen vestigen op de Industrieweg.

(wie uitspraak wil nalezen: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78542&summary_only=&q=. Als de link niet werkt, zoek in uitspraken Raad van State naar zaaknummer: 201305410/1/A1; datum uitspraak: 9 april 2014)

De RvS vond onder meer dat de activiteiten van Unitas vallen onder café/bar met de bijbehorende parkeernorm van meer parkeerplaatsen dan er op de Industrieweg zijn, en dat de verleende vergunning niet handhaafbaar was (activiteiten niet goed omschreven).

De procedure was niet alleen aangespannen door de buren, die vestiging van Unitas op de Industrieweg wilden voorkomen. Ook Unitas was in beroep gegaan, omdat de vereniging met de verleende vergunning niet kon functioneren. Voornaamste probleem was het niet toegestaan zijn van open feesten en de eis dat er maximaal 90 personen in het pand mochten zijn. Terwijl de brandweer ruim 400 man toestond, en open feesten heel belangrijk zijn voor de exploitatie.

 

Koopcontract ontbonden

Na bestudering van de uitspraak en een informatief gesprek met de gemeente hebben wij als Eugeia Fonds in mei besloten de koopovereenkomst te ontbinden. Dat kon doordat er een bepaling in stond dat de overeenkomst kon worden ontbonden als Unitas geen definitieve vergunning kreeg om zich te kunnen vestigen als jongerenvereniging.

Naast dat er geen vergunning was, moesten we constateren dat er met het huidige parkeerbeleid van gemeente Wageningen een gewijzigde vergunningsaanvraag geen kans van slagen had. En mocht er een nieuwe parkeernota komen, dan blijft het onzeker wanneer die er zou liggen en wat daar dan in zou komen te staan.

 

Vertrek van Industrieweg aanstaande

De enige optie voor Unitas om door te kunnen gaan op de Industrieweg werd toen aanpassing van de huurovereenkomst met de huidige eigenaar, en een nieuwe vergunningsaanvraag – met grote kans op opnieuw maanden zo niet jaren procederen en afwijzing tot besluit. De ledenvergadering heeft eind mei besloten liever weer op zoek te gaan naar een andere plek dan dit af wachten, en er dus een streep onder te zetten.

Unitas hoopt nu een tijdelijke locatie te vinden van waaruit in rust kan worden gezocht naar een pand waar Unitas volledig kan functioneren.

De eigenaar van de Industrieweg 42 heeft per 1 september een nieuwe huurder gevonden, die past bij de huidige bestemming (partycentrum) – al moet ook die nog enige papieren rond krijgen. Van de eigenaar mag Unitas in ieder geval tot die tijd blijven. Bij de gemeente ligt nu een verzoek om Unitas tot die tijd op de Industrieweg te gedogen.

 

Nieuw onderzoek naar Generaal Foulkesweg 74

We hebben als Eugeia Fonds inmiddels besloten uit te gaan zoeken wat er nog meer mogelijk is op de GFweg 74, anders dan verhuur aan SLAK (zoals nu, als tijdelijke atelierruimte). We hebben daar meerdere redenen voor:

  1. We moeten er rekening mee houden dat het nog jaren kan duren voordat we GFweg 74 zullen verkopen – zoals de alv van Unitas ons in 2010 heeft opgedragen.
  2. Het pand wordt er niet beter op. Er gaan sowieso kosten voor onderhoud op ons afkomen, als we het willen blijven verhuren.
  3. We hebben als EF de taak om Unitas onderdak te bieden. Mogelijk is GFweg 74 het enige pand in Wageningen waar Unitas zonder langdurige vergunningsaanvraag in kan trekken. Nu Unitas op straat komt te staan, zijn we het aan onszelf verplicht om uit te zoeken wat er nog op GFweg 74 haalbaar is. Al staat het Unitas volledig vrij om zelf iets te huren, bij een ander dan het EF.
  4. Om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen of het mogelijk is om een nieuwe, rendabele invulling te geven aan de GFweg 74. Deze vraag blijft namelijk leven.

Het pad dat we nu inslaan is: rendabele invulling zoeken voor GFweg74. We willen hierbij organisaties betrekken die samen een dak willen delen en draagvlak vinden voor een nieuwe invulling van ons pand. Vervolgens kunnen we een programma van eisen formuleren, dan met professional kijken of en hoe dat mogelijk is en hoe dat vergunningstechnisch zit, en tot slot het financiële plaatje rond zien te krijgen inclusief aanvragen van fondsen en subsidies.

We sluiten niets op voorhand uit. Mogelijk moeten we zelfs constateren dat sloop en verkoop van bouwgrond of nieuwbouw voor eigen gebruik de beste optie is. Uitgangspunten zijn en blijven een rendabele exploitatie en een gezonde toekomst voor Unitas en het Eugeia Fonds.