2013

Mei 2013

Uitspraak rechtszaak
De uitslag van de rechtszaak die omwonenden en bedrijven rond Industrieweg 42 hebben aangetekend tegen de gemeente is binnen. Helaas zijn drie van de vier bezwaren gegrond verklaard. Het gaat om de horecavergunning, de autoparkeerplaatsen en de omgevingsvergunning. Het bezwaar tegen de fietsenstalling op eigen terrein is afgewezen. De horecavergunning is volgens de rechter akkoord als de openingstijden die erin staan beschreven, worden aangepast. (6:00 sluiten en 5:45 stoppen met alcohol schenken) In de omgevingsvergunning moeten de activiteiten die Unitas houdt op de Industrieweg 42, beter omschreven worden. De motivatie voor het aantal autoparkeerplaatsen (vijf) moet de gemeente beter argumenteren omdat die norm niet klopt met de landelijke regelgeving.

Er liggen dus opdrachten voor de gemeente. Unitas en het EF hopen dat de gemeente zich zal inzetten om aan de eisen van de rechter tegemoet te komen. Hierbij houden we de vinger aan de pols!

Lees het bericht in De Stad Wageningen: http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/WAG/20130515/WBN_WAG-1-03_130515_1.pdf

 

Februari 2013

Vergunningsperikelen

Eind maart, begin april hopen we meer duidelijkheid te hebben over of Unitas zich vergunningtechnisch definitief mag vestigen op Industrieweg 42. Dan doet de rechtbank Arnhem uitspraak in een rechtszaak die enkele omwonenden (bedrijven uit de straat) hebben aangespannen tegen de gemeente Wageningen.

Die buren vinden om diverse redenen dat Unitas die omgevingsvergunning nooit had mogen krijgen, dat de Industrieweg geen plek is voor een goedbezochte jongerenvereniging.

Uit de zitting was helaas niet af te leiden welke kant het oordeel van de rechtbank opgaat. Dat komt mede omdat in de zitting niet meer over wordt gedaan wat al op schrift aan verweer en toelichting is ingediend. Na deze uitspraak is bovendien nog hoger beroep mogelijk, door alle partijen.

Zolang het proces nog loopt, kan Unitas wel gebruik maken van de vergunningen en beperkte ledenactiviteiten houden op de Industrieweg 42. Een groot feest zit er helaas nog niet in.