2010

Augustus 2010
 

Gen. Foulkesweg 74

In een algemene ledenvergadering in maart 2010 heeft Unitas uitgesproken niet meer terug te willen naar het gebouw aan de Generaal Foulkesweg 74. We hebben als Eugeia Fonds daarop een Wageningse makelaar in de arm genomen om het pand met perceel te verkopen.
Over het verloop van de verkoop kunnen we slechts achteraf mededelingen doen.

Het pand is momenteel in gebruik door Stichting Atelierbeheer Slak uit Arnhem; er werken kunstenaars in. De leden komen op dit moment nog samen op wisselende locaties. Het bestuur zetelt in de kelder van Arion, de maandagse ledenavond is in café de Dikke Draak in de Hoogstraat, en feesten zijn in café ’t Gat in de Heeren-straat en theater Junushoff aan het Plantsoen.

Vereniging nieuwe stijl

Unitas heeft in september 2009 een bedrijfsplan opgesteld om de vereniging een nieuwe opzet te geven. Onder meer is het financieel toezicht verbeterd. Verder stelt de vereniging voortaan activiteiten voor haar leden op de eerste plaats. Unitasleden willen nog maar een paar keer per jaar feesten en andere activiteiten organiseren die open staan voor iedereen. Om problemen als in 2008 te voorkomen, heeft de vereniging nieuwe stijl als uitgangspunt dat vaste uitgaven betaald moeten worden uit vaste inkomsten (voornamelijk contributies).

Zoektocht nieuwe locatie

Een ledencommissie genaamd Plexus buigt zich sinds de herfst van 2008 over wat voor gebouw bij de vereniging zou passen. Er liggen nu zowel minimale vereisten voor een ander onderkomen als een beschrijving van een ideale situatie. Met die eisen is de commissie gaan rondkijken in Wageningen. Daar zijn enkele locaties als potentieel interessant uitgekomen, en die worden onderzocht op haalbaarheid.

We hebben als Eugeia Fonds regelmatig overleg met de commissie over de voortgang, en staan de Plexus bij waar mogelijk. We houden goede hoop dat de vereniging een nieuwe, eigen plek vindt. Ondertussen bekijken wij vast de mogelijkheden voor een overbruggingskrediet, mocht er zich iets aandienen voordat het oude pand is verkocht.

Terugblik oud-ledendag (27 feb. 2010)

Het was gezellig druk op de oud-ledendag op 27 februari 2010. Meer dan 150 oud-leden en enkele tientallen huidige leden van Unitas kwamen in schouwburg de Junushoff de 75e verjaardag van Unitas vieren. Van oud-leden uit de tijd dat Unitas nog een herensociëteit was tot leden die het gebouw op de berg nooit van binnen hebben gezien. We zijn van plan volgend jaar weer een bijeenkomst te organiseren voor iedereen die er behoefte aan heeft om bij te praten.

Beleidsplan Eugeia Fonds 2010-2011

Gestimuleerd door de vereniging hebben we als Eugeia Fonds zelf ook een beleidsplan opgesteld voor 2010-2011. We willen beter contact onderhouden met de oud-leden van de vereniging, meer donateurs werven om onze kernactiviteiten te organiseren (informeren van oud-leden, oud-ledenbijeenkomsten) en liefst ook meer voor de vereniging gaan betekenen – wat alleen kan met meer donateurs.

Wat staat er tenslotte in de oprichtingsstatuten van 1953: het Eugeia Fonds is opgericht om het pand en perceel te beheren van wat nu de Wageningse jongerenvereniging Unitas is, de vereniging zoveel mogelijk helpen bij het voldoen aan haar doelstelling, zorg te dragen voor een hecht contact tussen de vereniging en haar oud-leden, en het verkrijgen van middelen om deze doelen te bereiken.

We hebben ook een aanvraag voor erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ingediend. Met die erkenning zouden giften aan het Eugeia Fonds fiscaal aftrekbaar worden. Doordat de regels de laatste jaren zijn aangescherpt, is het helaas niet gelukt die erkenning te krijgen. Hoe nuttig ook het bestaan van het Eugeia Fonds ook is voor de maatschappij, zo schreef de Belastingdienst, het is niet voor het algemeen nut. Het is om te beginnen voor leden van Unitas.

Bestuurswisselingen EF

In maart 2010 heeft Gern Huijberts afscheid genomen als voorzitter. Hij gaat verder als gewoon lid.
Yvonne de Hilster is Gern opgevolgd als voorzitter.
Nieuw in het bestuur is Ane-Pieter Wieringa, commissaris bar en gebouw in 1988-1989.

Bestuur Unitas 2010-2011

Het nieuwe Unitasbestuur heeft weer zes leden. Dat is goed nieuws. Vorig jaar waren het er maar drie.